Mobilność europejska 2021/2027

Wysokiej jakości integracyjne kształcenie i szkolenie jak również nieformalna i pozaformalna edukacja promowane w ramach programu Erasmus+ towarzyszą uczestnikom projektów w każdym wieku pozwalając im osiągnąć kwalifikacje niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa, nabyć kompetencje i kształtować zrozumienie międzykulturowe umożliwiając przejście z edukacji na rynek pracy.


Czytaj więcej